PERUVIAN CUISINE

PERUVIAN CUISINE Authentic Peruvian

Online eten bestellen
Online eten bestellen

Privacystatement

Takeaway.com is één van ’s werelds grootste maaltijd-bestelsites en opereert in Nederland via haar website Thuisbezorgd.nl. Takeaway.com houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 juni 2017.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Takeaway.com verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy-concerns@takeaway.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Takeaway.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookie verklaring: https://www.thuisbezorgd.nl/cookieverklaring.

Waarom we je gegevens gebruiken

Takeaway.com verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de restaurants de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken, en om in het geval bestellingen niet bezorgd mochten worden eventueel aan de klant de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Takeaway.com jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.

Als je daarmee bij je bestelling hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je persoonlijke account of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Heb je geen account? Klik dan hier om naar de pagina te gaan waar je je kan aan- of afmelden. Na afmelding ontvang je buiten de noodzakelijke bevestigings- en beoordelingsmail geen e-mail meer van ons.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com zal z o snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Takeaway.com selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren

Takeaway.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Takeaway.com op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met restaurants

Takeaway.com verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer) aan de restaurants, zodat de restaurants jouw bestelling kunnen bezorgen. Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Takeaway.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Takeaway.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Takeaway.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security-concerns@takeaway.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam

Correspondentatieadres:
Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: privacy-concerns@takeaway.com
Tel: 053-4805866 (dagelijks van 10:00-22:00 uur)
Fax: 053-4805861